T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 79462207-010.07.01- 1693                                         31/12/2013

Konu: Demir Cevherinin IMSBC Kod’a Eklenmesi

UYGULAMA TALİMATI

2013/251

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74), Kural VI Kısım A ve B ile Kural VII Kısım A-1; katı dökme yüklerin ve katı dökme tehlikeli yüklerin taşınmasını düzenleyen zorunlu hükümler içermektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), anılan zorunlu hükümleri ayrıntılı olarak düzenleyen Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu’nu (IMSBC Kod) yayımlamış olup, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle Kodun uygulanması zorunludur.

IMSBC Kod’da bulunmayan demir cevherinin taşınması sırasında alınacak tedbirler ve uyulacak kurallar Bakanlığımızın 02.05.2013 tarihli ve 2013/49 sayılı Uygulama Talimatı ile yayımlanmıştır. IMO bünyesinde görev yapan Tehlikeli Maddeler, Katı Yükler ve Konteyner Alt Komitesinin 18 inci dönem toplantısında, IMSBC Kod’un 03/05 sayılı taslak değişikliği kabul edilmiştir. Kabul edilen değişiklikler arasında, demir cevherinin IMSBC Kod’a eklenmesi ve demir cevherinin değiştirilen yeni test prosedürü de bulunmaktadır.

IMO, DSC.1/Circ.71 sayılı Sirküler ile 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan sözkonusu hususların mümkün olan en kısa zamanda uygulanmasının önem arz ettiğini üye ülkelere duyurmuştur.

Bu itibarla, bu uygulama talimatının yayımı tarihi itibariyle katı dökme yük taşımacılığı yapan armatörler, gemi işleticileri, kiracılar, yükleyiciler, gemi kaptanları ve diğer ilgililer tarafından, IMSBC Kod’da değişiklik yapan DSC.1/Circ.71 sayılı Sirkülerde bulunan düzenlemelerin uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Suat Hayri AKA

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın