T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 79462207-010.07.01- 513                                         02/05/2013

Konu: IMSBC Kod’da Değişiklik

UYGULAMA TALİMATI

2013/...

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74), Kural VI Kısım A ve B ile Kural VII Kısım A-1; katı dökme yüklerin ve katı dökme tehlikeli yüklerin taşınmasını düzenleyen zorunlu hükümler içermektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), anılan zorunlu hükümleri ayrıntılı olarak düzenleyen Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu’nu (IMSBC Kod) yayımlamış olup, 1 Ocak 2013 tarihi itibarı ile Kodun uygulanması zorunludur. IMO tarafından, MSC.1/Circ.1441 sayılı Sirküler ile 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecek katı dökme yüklerin güvenli taşınması hakkındaki taslak değişikliklerin, yürürlüğe gireceği tarihten daha erken uygulanmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, bu uygulama talimatının yayımı tarihi itibarı ile katı dökme yük taşımacılığı yapan armatörler, gemi işleticileri, kiracılar, yükleyiciler ve gemi kaptanları ve diğer ilgililer, IMSBC Kod’da değişiklik yapan MSC.1/Circ.1441 sayılı Sirkülerde belirtilen hususları uygulamalıdırlar.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Suat Hayri AKA

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın