T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 79462207-010.07.01- 373                                         04/04/2013

Konu: INF Kod Uygulamaları

UYGULAMA TALİMATI

2013/15

Bayrak, Liman ve Kıyı Devleti sorumluluklarımız kapsamında; denizde can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ve gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından düzenlenen sözleşme, karar ve sirkülerlere uyum sağlanması büyük önem arz etmektedir.

IMO tarafından, Paketli Işınlanmış Nükleer Yakıt, Plütonyum ve Yüksek Düzeyli Radyoaktif Atıkların Gemilerde Güvenli Taşınması Hakkında Uluslararası Kod (INF Kod) uygulamaları çerçevesinde, “INF Koda Tâbi Maddeleri Taşıyan Gemiler İçin Gemi Acil Durum Planları Hazırlanmasına Yönelik Rehber” isimli ve A.854(20) sayılı Genel Kurul Kararı yayımlanmıştır.

Söz konusu Genel Kurul Kararında, INF Koda tâbi maddeleri taşıyan gemilerin, INF Kod’un 27 nci ve 29 uncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış, temel koşulları sağlayan ve İdare tarafından onaylanmış acil durum planlarına sahip olmaları ve hazırlanan planın birer kopyasının donatanda/ işleticide ve gemide bulundurulmasının gerektiği, ifade edilmektedir.

INF Kod’a tâbi maddeleri taşıyan gemiler için acil durum planı hazırlanması konularıyla ilgili olarak; gemi donatanlarının, gemi işleticilerinin, gemi kaptanlarının ve diğer ilgililerin A.854(20) sayılı IMO Genel Kurul Kararını uygulamaları hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Suat Hayri AKA

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın