T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 79462207-010.07.01- 532                                         07/05/2013

Konu: Koruyucu Giysi Bulundurma Zorunluluğu

UYGULAMA TALİMATI

2013/50

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74), Kural VI Kısım A ve B ile Kural VII Kısım A-1; katı dökme yüklerin ve katı dökme tehlikeli yüklerin taşınmasını düzenleyen zorunlu hükümler içermektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), anılan hükümleri ayrıntılı olarak düzenleyen Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu’nu (IMSBC Kod) yayımlamış olup 1 Ocak 2013 tarihi itibarı ile Kodun uygulanması zorunludur.

IMSBC Kod’da “Linyit Kömürü Briketi(Brown Coal Briquettes)” yükü için verilen Ek’in “İstif ve Ayrım (Stowage and Segregation)” bölümünün 5 nci paragrafında “Bu yük sıcak alanların bitişiğine istiflenemez.” hükmü bulunmaktadır. “Kömür (Coal)” yükü için verilen Ek’in “İstif ve Ayrım Gerekleri” bölümünde ise “Kaptan, bu yükün sıcak alanlara bitişik istiflenmediğinden emin olmalıdır.” hükmü bulunmaktadır.

IMO Deniz Emniyeti Komitesi (MSC) 87 nci toplantısında, yukarıda bahsi geçen “bitişik sıcak alanlar (adjecent hot areas)” ifadesinin “yükün taşınması sırasında mütemadiyen 55 oC’den daha fazla sıcaklığa sahip yakıt ve dinlendirme tankları gibi alanların, yük ambarının yük ile temas eden sınır alanları” olarak yorumlanması gerektiği ifade edilmiştir.

Bununla beraber; anılan yüklerin taşındığı yük bölmelerine bitişik ısıtılmış yakıt tankları;

- içerisindeki yakıt sıcaklığının 55 oC’den az olacak şekilde kontrol altında tutulduğu,

- 55 oC’lik yakıt sıcaklığı değerinin, 24 saatlik herhangi bir zaman diliminde 12 saati geçecek şekilde aşılmadığı ve

- ulaşılan maksimum yakıt sıcaklığı değerinin 65 oC’yi geçmediği,

durumlarda sıcak alanlar olarak değerlendirilmemesi gerektiği, IMO’nun MSC.1/Circ.1351 sayılı Sirküleri ile duyurulmuştur.

Anılan yüklerin taşınmasında görev yapan tüm ilgililerin, yukarıda belirtilen hüküm doğrultusunda uygulama yapmaları hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Suat Hayri AKA

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın