T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 79462207-010.07.01- 884                                         11/07/2013

Konu: Ön Yıkama Uygulamaları ve Muafiyet

UYGULAMA TALİMATI

2013/15

Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL73/78) Ek II Bölüm 5 Kural 13; zararlı sıvı yük artıklarının veya zararlı sıvı maddeleri içeren balast sularının, tank yıkama sularının veya diğer karışımların boşaltımını düzenleyen zorunlu hükümler içermektedir.

MARPOL Ek II kapsamındaki, Kategori X veya yüksek viskoziteye sahip ya da katılaşabilen Kategori Y yükleri taşıyan gemiler; tahliye limanından kalkmadan önce tahliye ettikleri yük tanklarını yük artıklarından arındırmak amacıyla ön yıkama yapmak zorundadırlar. Kategori Y veya Z yükleri taşıyan gemiler; MARPOL Ek II Lahika 6’da modeli açıklanan tahliye rehberine (Procedures and Arrengement Manual) uygun olarak yük tahliyesi yapmamaları ve alacakları alternatif önlemlerin liman başkanlığı tarafından onaylanmaması halinde, tahliye limanından kalkmadan önce tahliye ettikleri yük tanklarını yük artıklarından arındırmak amacıyla ön yıkama yapmak zorundadırlar. Ön yıkama yapan gemiler, bu işlemden sonra tanklarını yıkamaları neticesinde oluşan yıkama sularının boşaltımı hususunda, MARPOL Ek II Bölüm 5 Kural 13.2.1’e uygun hareket ederler.

Ön yıkama işleminin nasıl yapılacağı, MARPOL Ek II Lahika 6’da detaylı olarak verilmiş olup, gemi ilgilileri ön yıkama işlemini anılan lahika uyarınca hazırlanan klaslı gemilerde yetkilendirilmiş klas kuruluşları, klassız gemilerde ise bayrak devletinin yetkili idaresi tarafından onaylanan bir prosedür kapsamında yapmak zorundadırlar.

Ön yıkama konusunda gemi ilgilileri tarafından muafiyet talep edilmesi halinde;

1. Bir sonraki yüklemede, yükleme yapılacak olan tanka, tahliye edilen yükün aynısı ya da tahliye edilen yük ile uyumlu bir başka yük yüklenecek olması halinde; söz konusu tankın yüklemeden önce yıkanmaması ya da tanka balast alınmaması veya,

2. Tahliye edilen tankın sefer esnasında yıkanmayacağı ve bu tanka balast alınmayacağı koşuluyla; ön yıkama işleminin tahliye limanından kalktıktan sonra başka bir limanda MARPOL Ek II Lahika 6’ya uygun olarak yapılacağı ve ön yıkama işleminin yapılacağı limanda bir atık alım tesisinin mevcut olduğu ve bu tesisin böyle bir operasyon için uygun olduğunun yazılı olarak teyit edilmesi veya,

3. Tahliye edilen yükün buhar basıncı 20 °C’de 5 kPa’dan daha yüksek ise; tahliye edilen tankın, MARPOL EK II’nin Lahika 7’sine göre bayrak devletinin yetkili idaresi tarafından onaylanmış bir havalandırma sistemi ile havalandırılması,

şartlarından herhangi birinin sağlandığının gemi ilgilileri tarafından Liman Başkanlığına yazılı olarak beyan edilmesi ve ilgili Liman Başkanlığının uygun görmesi durumunda gemi ön yıkama işleminden muaf tutulabilecektir.

Ön yıkama veya muafiyet ile ilgili yapılan işlemler, MARPOL Ek II Bölüm 6 Kural 16.2 kapsamında Liman Başkanlığınca görevlendirilecek uzmanlar tarafından geminin yük kayıt defterine (Cargo Record Book) kaydettirilerek, onaylanacaktır.

Bu itibarla, bahsi geçen zararlı yüklerin tahliyesine müteakip gemilerde yapılacak ön yıkama işlemlerinin MARPOL Ek II Kural 13 uyarınca yukarıda belirtilenler kapsamında yapılması hususunda, bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Suat Hayri AKA

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın