TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLUYLA TAŞINMASI

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir? (TMGD Nedir?)

Türkiye 2010 yılında ADR'ye (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması)taraf olmuştur. 2014 yılı itibariyle ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Tehlikeli Maddelerin Karaylunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında Bu hükümlerden bir tanesi de kapsam dahilinde olan firmaların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğudur. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Yönetmelikte belirlenen faaliyetleri gerçekleştiren ve tehlikeli maddeler kapsamına giren mallarla ilgili faaliyetlerini sürdüren firmalara ADR Mevzuatı'na dayanılarak verilen danışmanlık hizmetidir.

RID

Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği ifade etmektedir.

Faaliyet belgesi alma zorunluluğu

RID kapsamına giren tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, taşımacı, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/portatiftank işletmecisi, sarnıç vagon sahibi/işletmecisi, demiryolu altyapı işletmecisi, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için faaliyette bulunanların Bakanlığa başvurarak tehlikeli madde faaliyet belgesi almaları zorunludur. Faaliyet belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir

Tehlikeli madde taşıyan trenlerde bulundurulması gerekli olan belgeler

(1) Tehlikeli madde taşıyan trenlerde aşağıdaki belgelerin bulundurulması zorunludur:

a) Taşıma evrakı.

b) RID Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, taşımacı tarafından makiniste/tren görevlisine verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat.

c) Taşımacılık zincirinde demiryolunun yanı sıra başka bir modunda kullanılacağı durumlarda RID Bölüm 5.4.5'de belirtilen Çok Modlu Tehlikeli Mal Formu.

ç) RID’da tanımlanan Sınıf 1 ve Sınıf 7 tehlikeli maddelerin taşınmasında, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ilgili/yetkili mercilerden alınmış özel taşıma izin belgesinin fotokopisi.

d) Tehlikeli madde taşımacılığı yapan trenlere/vagonlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi.

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınmasında Yer Alan Tarafları ve Sorumluluklarını Yönetmelikte görmek için tıklayın.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurma Zorunluluğu - Demiryolu

(1) Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, RID Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Referanslarımız için tıklayın.
Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla ve Demiryoluyla Taşınmasında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı - TMGD
IMDG / RID EĞİTİMİ

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan Yetkili Eğitim Kurumu olarak Türkiye'nin ilk ve sektör tecrübesine sahip uzman IMDG/RID eğitmenlerinden oluşan kadromuz ile IMDG/RID Eğitimlerimizi başlattık. 49 saatlik ADR eğitimine ek olarak 20 saat (3 gün) alınacak IMDG/RID eğitimi ile Bakanlığın açacağı sınavlara girerek Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı için denizyolu ve demiryolu yetkisi de alınabilecektir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı - TMGD Hizmetini Kimler Verebilir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetini (TMGD Hizmeti) TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olma yetkisini kazanan kişiler verebilir. TMGD Hizmeti T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen sınavları kazanarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olan kişilerce RID Mevzuatına uygun olarak verilir.

Nasıl TMGD Olunur?

TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) olabilmek için öncelikle Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim merkezlerinden TMGD Eğitimi (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi) almış olmak gerekir. TMGD Eğitimİ almış olan kişiler T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen sınavlara katılmaları gerekmektedir. Bu sınavlardan en az 70 puan alıp sınavı kazanan kişilere Bakanlıkça TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı yetkisi verilir.


Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın