T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 79462207-010.07.01- 1694                                         31/12/2013

Konu: Sabit Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

UYGULAMA TALİMATI

2013/252

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74), Kural VI Kısım A ve B ile Kural VII Kısım A-1; katı dökme yüklerin ve katı dökme tehlikeli yüklerin taşınmasını düzenleyen zorunlu hükümler içermektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), anılan zorunlu hükümleri ayrıntılı olarak düzenleyen Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu’nu (IMSBC Kod) yayımlamış olup, 1 Ocak 2013 tarihi itibarı ile Kodun uygulanması zorunludur.

SOLAS, Kural II-2/10.7, İdarelerin, gemilerin yük alanlarının sabit gazlı yangın söndürme sistemleriyle donatılması hakkında muafiyetler verebileceği hükmünü içermektedir. IMO, üye ülkelere bu konuda yardımcı olabilmek amacıyla; sabit gazlı yangın söndürme sistemleri donatılması hususunda muafiyet verilebilecek ya da sabit gazlı yangın söndürücülerinin yangınla mücadelede etkisiz olacağı ancak eşdeğer bir yangın söndürme sistemiyle donatılması gerekli olan katı dökme yüklerin listesinin bulunduğu MSC.1/Circ.1395/Rev.1 sayılı Sirküleri yayımlamıştır.

Gemi Sürvey Kurulu Başkanlığı, Liman Başkanlıkları, klas kuruluşları, gemi ilgilileri ve diğer ilgililerin yaptıkları işlemlerde MSC.1/Circ.1395/Rev.1 sayılı IMO sirkülerini dikkate almaları hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Suat Hayri AKA

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın