T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 79462207-010.07.01-800                                         25/06/2013

Konu: Taşınabilir Oksijen ve Gaz Detektörleri

UYGULAMA TALİMATI

2013/63

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74)’e tabi olan ve tehlikeli yük taşıyan tüm gemilerde, SOLAS Bölüm II/2 Kural 4.5.7.1 ve Bölüm VI Kural 3.1 hükümleri ile Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IGC Kod) Kural 13.6.13 hükümleri kapsamında en az iki adet taşınabilir gaz detektörü bulundurulması zorunludur.

Bu detektörler; kapalı mahallerdeki oksijen düzeyinin tespiti ve geminin taşıdığı yüklerden kaynaklanabilecek yanıcı, patlayıcı ve zehirli gazların ölçümünü yapabilecek nitelikte olmalıdır. Gemilerde bulundurulacak dedektörler, her gaz için ayrı ayrı olabileceği gibi taşınan yüklerden kaynaklanabilecek gazların varlığını ölçebilme yeteneğine sahip çok amaçlı da olabilecektir.

Gemilerde bulundurulacak oksijen düzeyini ölçen detektörler, EN 50104:2010 performans gerekliliklerini ve test standardını; yanıcı gaz varlığını ölçen detektörler, EN 60079-29-1:2007 performans gerekliliklerini ve test standardını; zehirli gaz varlığını ölçen detektörler ise EN 60079-29- 4:2010 dizayn gerekliliklerini ve test standartlarını karşılamalıdır. Bu detektörlerin kalibrasyonları, üreticilerinin belirlediği periyotta ve usulde yaptırılmalıdır.

Personelin kullanım aşinalığının artırılması amacıyla; gemilerde yapılan eğitim ve talimlerde detektörlerin kullanılması konusu eğitim programlarına dahil edilmeli, yapılacak eğitimlerin şekli ve periyodu ISM El Kitabına eklenmeli ve eğitim kayıtları yetkililerin kontrolü için muhafaza edilmelidir. Anılan eğitimlerde, gemi personeline detaylı bir kullanma kılavuzu Türkçe ve İngilizce olarak sağlanmalıdır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Suat Hayri AKA

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın