Tehlikeli Madde Taşımacılığında Cezalar

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği
Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ
Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi
Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Eğitim Yönergesi
Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönerge
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Kıyı Tesislerine Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge
Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge
Miktar (TL)
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi

21.235 TL
Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti için Yöntem-2 Kullanıcı Yetki Belgesi 30.000 TL
Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi
Tehlikeli Madde Uygunluk Denetimi Ücreti
1.038 TL
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitici Belgesi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitici Belgesi
625 TL
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası 625 TL
Havaalanlarında Radyoaktif Madde Geçici Depolama İzin Belgesi 1.879 TL
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi 602 TL
Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi 625 TL
Uyarma 94 TL


Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın