T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 79462207-010.07.01-375                                         04/04/2013

Konu: Tehlikeli Maddelerin Açık Deniz Hizmet Gemilerinde Taşınması

UYGULAMA TALİMATI

2013/13

Bayrak, Liman ve Kıyı Devleti sorumluluklarımız kapsamında; denizde can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ve gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlemesi amacıyla, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından düzenlenen sözleşme, karar ve sirkülerlere uyum sağlanması büyük önem arz etmektedir.

Tehlikeli ve zararlı/zehirli maddelerin açık deniz hizmet gemilerinde sınırlı miktarlarda taşınması ve elleçlenmesine ilişkin tavsiyeler, A.673(16) sayılı ve “Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Açık Deniz Hizmet Gemilerinde Sınırlı Miktarlarda Taşınması ve Elleçlenmesine İlişkin Rehber” isimli IMO Genel Kurul Kararı ile yayımlanmıştır. Söz konusu Rehber’de MSC.184(79), MSC.236(82), MEPC.158(55) kararları ve BLG.1/Circ.21 sirküleri ile bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu itibarla, açık deniz hizmet gemilerinde sınırlı miktarlarda tehlikeli ve zararlı madde taşınması ve elleçlenmesi işlemleri gerçekleştirilirken ve bu tip gemilere, taşıyabilecekleri yüklere ilişkin, “Uygunluk Sertifikası (Certificate of Fitness)” düzenlenirken, “Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Açık Deniz Hizmet Gemilerinde Sınırlı Miktarlarda Taşınması ve Elleçlenmesine İlişkin Rehber” hükümleri ile MSC.184(79), MSC.236(82), MEPC.158(55) kararlarında ve BLG.1/Circ.21 sayılı sirkülerde belirtilen gerekliliklere uyulması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Suat Hayri AKA

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın