T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 79462207-010.07.01-963                                         30/07/2013

Konu: Tehlikeli Yük Taşıyan Gemi ve Yüksek Hızlı Tekneler için Uygunluk Belgesi

UYGULAMA TALİMATI

2013/101

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm II/2 Kısım G Kural 19 ve Yüksek Hızlı Tekneler Kodu (HSC Kod) Kural 7.17 hükümleri uyarınca tehlikeli yük taşıyan gemi ve yüksek hızlı tekneler, uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak ekipman ve inşa standartlarını sağladıklarına dair İdare tarafından düzenlenen bir Uygunluk Belgesini bulundurmakla yükümlüdürler.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), anılan zorunlu hükümlerin ayrıntılarını düzenlemek ve tehlikeli yük taşıyan gemi ve yüksek hızlı teknelerin alması zorunlu olan uygunluk belgesinde bir standart sağlamak amacıyla MSC.1/Circ.1266 sayılı sirküleri yayımlamıştır. Sirküler, uygunluk belgesinin hangi gemilerde bulunması gerektiğini, geçerlilik süresini, uygunluk belgesinin standart formatını ve belgenin düzenlenmesi ile ilgili diğer hususları içermektedir. Bu itibarla, IMO üyesi ülkelerle harmonize uygulamaların ve denetimlerin yapılmasını sağlamak amacıyla uygunluk belgesini düzenleyen Gemi Sürvey Kurulu Başkanlığı, Liman Başkanlıkları, yetkilendirilmiş klas kuruluşları ile işletmeciler, donatanlar, kaptanlar ve diğer ilgililer, MSC.1/Circ.1266 sayılı sirkülere uygun hareket edeceklerdir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Suat Hayri AKA

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın