655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre aşağıdaki idari para cezaları uygulanır.

İdari Para Cezaları

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşımacılığında Cezalar

YÖNETMELİK MADDESİNİN HÜKMÜ  CEZAİ MADDE İÇİN DAYANAK  2016 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI (TL)
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmama cezası
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği incelemek için tıklayın.

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(l):

Yönetmelik Md:23/1'e aykırı hareket edenler

İşletmelere 10.383 TL
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almama Cezası
Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esul ve Esaslar Hakkında Yönerge için tıklayın.

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(d):

Yönetmelik Md:7/1'e aykırı hareket edenler

Gerçek ve tüzel kişilere1.091 TL

 

 

Boğazlardan, asma köprülerden ve tüp geçitlerden geçme yasağına uymama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(k):

Yönetmelik Md:22/7'ye aykırı hareket edenler

 

Gönderene 259.000 TL, Taşımacıya 259.000 TL

 

Taşınması kabul edilmeyen maddelerin taşınması veya stoklanması cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(c):

Yönetmelik Md:5/6'ya aykırı hareket edenler

 

Gönderene 51.915 TL, Taşımacıya 51.915 TL

 

UN onaylı ambalaj kullanmama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(a):

Yönetmelik Md:5/4'e aykırı hareket edenler

 

 

Gönderene 10.383 TL - Taşımacıya 10.383 TL

 

Acil Eylem Planı hazırlamama ve ilgili personele tebliğ etmeme cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(m):

Yönetmelik Md:24/1 ve 24/2'ye aykırı hareket edenler

 

İşletmelere 5.191 TL

 

Personelin eğitimi şartlarına uymama cezası

 

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(n):

Yönetmelik Md:25/1'e aykırı hareket edenler

 

 

İşletmelere 5.191 TL

 

Taşıma Evrakı bulundurmama cezası

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(g):

Yönetmelik Md:9/1(a)'ya aykırı hareket edenler

Gönderene - 5.191 TL, Taşımacıya - 5.191 TL

 

 

İzin alınması zorunlu tehlikeli madde sınıfları için belirlenen kurallara uymama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(e):

Yönetmelik Md:8/1'e aykırı hareket edenler

 

5.191 TL

Söz konusu ihlal giderilinceye kadar vagon ve/veya tren güvenli bir alanda bekletilir ve seferin devamına müsaade edilmez.

 

 

Ara muayene ve periyodik muayene kurallarına uymama ve Uygunluk/Onay Sertifikası almama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(f):

Yönetmelik Md:8/2 ve 8/3'e aykırı hareket edenler

 

Gönderene 5.191 TL, Taşımacıya 5.191 TL, Doldurana 5.191 TL

 

Özel Taşıma İzin Belgesi bulundurmama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(h):

Yönetmelik Md:9/1(ç)'ye aykırı hareket edenler

 

Gönderene 5.191 TL, Taşımacıya 5.191 TL, Tren sorumlusuna 1.091 TL

 

Yazılı Talimat bulundurmama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(ğ):

Yönetmelik Md:9/1(b)'ye aykırı hareket edenler

 

Gönderene 2.076 TL, Taşımacıya - 2.076 TL, Tren sorumlusuna 519 TL

 

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi bulundurmama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(ı):

Yönetmelik Md:9/1(d)'ye aykırı hareket edenler

 

Gönderene - 2.076 TL, Taşımacıya - 2.076 TL, Tren sorumlusuna 519 TL

 

Manevra kurallarına uymama cezası

Trenin yapım şekli kurallarına uygun olmama cezası

Tehlikeli madde yüklü vagonların olduğu trenlerin sevkinde uyulması gereken kurallara uymama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(ç):

Yönetmelik Md:6/2, 6/3 ve 6/4'e aykırı hareket eden Demiryolu Tren İşletmecisi

 

Taşımacıya 1.038 TL

 

Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama

cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(b):

Yönetmelik Md:5/5'e aykırı hareket eden her bir yük taşıma birimi için

 

 

Gönderene - 1.038 TL, Taşımacıya - 1.038 TL, Tren personeline 103 TL

 

Tarafların sorumluluk ve yükümlülüklerine uymama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(i):

Yönetmelik 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerin birinci fıkralarındaki bentlere aykırı hareket edenler

 

Gerçek veya tüzel kişilere, ihlal ettikleri her bir bent için 519 TL

 

Yükleme, boşaltma, stoklama, bekletme, bildirim yapma kurallarına uymama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(j):

Yönetmelik Md:22/3, 22/4, 22/5 ve 22/6'ya aykırı hareket edenler

 

Gerçek veya tüzel kişilere, ihlal ettikleri her bir bent için 1.038 TL


Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın