Tehlikeli Madde Taşımacılığında Cezalar

Tehlikeli Madde Güvenklik Danışmanlığı Hakkında Tebliğin 30 uncu maddesi Miktar (TL) 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Madde 30 (a)

   

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine

10. maddeyi incelemek için tıklayın.

   

 

3000 TL

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Madde 30 (b)

   

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir bent için

10. maddeyi incelemek için tıklayın.

   

 

602 TL

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Madde 30 (c)

   

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için

13. maddeyi incelemek için tıklayın.

   

 

602 TL

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Madde 30 (ç)

   

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD'ye, ihlal edilen her bir bent için

23. maddeyi incelemek için tıklayın.

   

 

602 TL

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Madde 30 (d)

   

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğin 23 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD'ye, ihlal edilen her bir fıkra için

23. maddeyi incelemek için tıklayın.

   

 

1000 TL

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Madde 30 (e)

   

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD'ye, ihlal edilen her bir fıkra için

26. maddeyi incelemek için tıklayın.

   

 

602 TL

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Madde 30 (f)

   

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğin 26 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGD'ye

26. maddeyi incelemek için tıklayın.

   

 

1206 TL

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Madde 30 (g)

   

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğin 27 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletmelere, ihlal edilen her bir bent için

27. maddeyi incelemek için tıklayın.

   

 

602 TL

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Madde 30 (ğ)

   

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğin 27 nci maddenin altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işletmelere

27. maddeyi incelemek için tıklayın.

   

 

1206 TL

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Madde 30 (h)

   

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğin 29 uncu maddenin altıncı fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD'ye, ihlal edilen her bir bent için

29. maddeyi incelemek için tıklayın.

   

 

1206 TL


Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın