T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 79462207-010.07.01-514                                         02/05/ 2013

Konu: Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu ( IMSBC Kod )

UYGULAMA TALİMATI

2013/48

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74), Kural VI Kısım A ve B ile Kural VII Kısım A-1; katı dökme yüklerin ve katı dökme tehlikeli yüklerin taşınmasını düzenleyen zorunlu hükümler içermektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), anılan hükümleri ayrıntılı olarak düzenlemek amacıyla MSC.268(85) sayılı Karar ile Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu’nu (IMSBC Kod) yayımlamıştır. IMSBC Kod, Katı Dökme Yükler için Emniyetli Uygulama Kodu’nun (BC Kod) yerine yayımlanmış olup, 1 Ocak 2013 tarihi itibarı ile zorunlu hale gelmiştir. IMSBC Kod kapsamındaki yükleri taşıyan gemi ile bu yükleri elleçleyen kıyı tesisi ilgilileri ve diğer ilgililer, IMSBC Kod hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

SOLAS Kural XII/10’da belirtilen yük yoğunluğu aralığında bulunan katı dökme yüklerin gönderici tarafından beyan edilen yük yoğunluğunun, yetkilendirilmiş bir test firması tarafından ölçümü yapılmış ve “Yoğunluk Ölçümü Sonucu Formu” firma temsilcisi tarafından imzalanmış olmalıdır. Yetkilendirilmiş test firmaları, bu ölçümü MSC/Circ.908 sayılı Sirkülerdeki hükümler doğrultusunda yerine getirmelidirler. Ülkemizde yapılan bu kapsamdaki yük yoğunluğu ölçümleri, yalnızca TS/EN ISO17025 kalite standardına sahip laboratuarlar tarafından yapılabilir.

Deniz Emniyeti Komitesi (MSC), katı dökme yük taşıyan gemilerin yük operasyonlarında emniyeti artırmak ve bu gemilerin; denetim, bakım, operasyon, inşa ve dizaynındaki gereksinimleri sağlamak amacıyla bazı tedbirler belirlemiş olup, anılan tedbirler A.713(17) ile A.797(19) sayılı IMO Genel Kurul Kararları ile yayımlanmıştır. Klas kuruluşları, donatanlar, gemi personeli, yükleme terminali operatörleri ve liman başkanlıkları sorumlu oldukları faaliyetlerde, söz konusu kararlardaki gereklilikleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Suat Hayri AKA

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın