T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 79462207-010.07.01- 808                                         25/06/2013

Konu: Yük Taşıma Birimleri Paketleme Rehberi

UYGULAMA TALİMATI

2013/69

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından, yük taşıma birimleri (CTU) içerisinde taşınacak yüklerin emniyetli bir şekilde yüklenmesi ve istif edilmesi amacıyla “Yük Taşıma Birimleri Paketleme Rehberi” hazırlanmış olup, bu rehber IMO tarafından MSC/Circ.787 sayılı sirküler ile yayımlanmıştır.

Söz konusu rehber, karayolu, demiryolu ve denizyolu taşımaları ile modlar arası taşıma işlemlerinde geçerli olup, muhtelif yük taşıma birimlerine yükleme öncesi alınacak önlemler, yüklerin yüklenmesi, istifi ve bağlanması, personel eğitimleri ve CTU’ların paketlenmesi işlemlerinin emniyetli şekilde gerçekleştirilmesine yönelik bilgileri ve tavsiyeleri içermektedir.

Denizyolu ile nakledilecek yüklerin konteyner, araç kasası, vagon veya benzeri yük taşıma birimleri içerisinde taşınması; hem taşıma ve elleçleme hızını arttırmakta, hem de yüklere gelecek hasarları önlemektedir. Ancak yüklerin CTU’lar içerisine uygun olmayan bir şekilde yüklenmesi veya istif edilmesi, gerekli bağlama veya sağlamlaştırma işlemlerinin yapılmaması, elleçleme ve taşıma sırasında personel emniyetini tehdit etmekte ve CTU’ların içerisindeki yükte, taşıma veya elleçleme teçhizatında hasarlar meydana gelmesine sebep olabilmektedir.

Bu çerçevede, CTU yüklemesi ve istifinin uygun şekilde yapılabilmesi amacı ile, liman işleticilerinin, göndericilerin ve yükleyicilerin, yükleme veya boşaltma işini yüklenenlerin , yük taşıma birimi ve aracı imalatçılarının ve diğer ilgililerin MSC/Circ.787 sayılı IMO sirküleri ile yayımlanmış “Yük Taşıma Birimleri Paketleme Rehberi”ni uygulamaları hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Suat Hayri AKA

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın